Петанк се играе на пясък. Използват се топки от специална метална сплав, които тежат от 600 до 800 g, а диаметърът им е около 70 mm.

Може да се играе индивидуално, по двойки или тройки. Когато се играе индивидуално и по двойки, всеки състзеател от отбор има по три топки, а когато се играе по тройки — по две топки. В началото на играта се тегли жребий кой отбор ще започне пръв.

Играчът, който започва пръв, чертае кръг в началото на игрището и от него хвърля едно малко дървено топче, което се нарича кошонет (буквално прасенце). Кошонетът трябва да се хвърли на разстояние между 6 и 10 m от началния кръг, след което двата отбора хвърлят топките си, като целта е да се хвърли максимално близко до кошонета. Хвърля винаги този отбор, който в дадения момент е по-далеч от кошонета. Ако единият отбор е хвърлил много близко то другия може да му удари и изчисти топката, може да се удари и самия кошонет и тогава се променя цялата ситуация в играта.

Когато и двата отбора хвърлят топките си, започват да се броят точките. Точки печели този отбор, чиято топка или топки са по-близко до кошонета. Той печели толкова точки колкото топки има по-близко до кошонета от най-близката до него топка на противника. При едно хвърляне се печелят най-много 6 точки. Играе се дотогава, докато единият отбор набере 13 точки и спечели мача.