Всеки вторник Весел бар организира workshops за деца на плажа. Организатор е и на workshop fest summart.
summart